Główne założenia

 1. Regulamin opisuje zasady uczestnictwa w rajdzie rowerowym Varmia Gravel, który przeprowadzany jest na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 2. Rajd organizowany jest w dniach 28-30 czerwca 2024 r. w trzech formułach:
  • ULTRA – ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop w dniach 28-30.06.2024 r.
  • ETAPÓWKA – dwu dniowego rajdu etapowego ze startem i metą zlokalizowaną w tym samym miejscu plus prolog rozegrany w dniach 28-30.06.2024 (PROLOG oraz dwa ETAPY).
  • KLASYK – jednodniowy rajd rowerowy ze startą i metę zlokalizowaną w tym samym miejscu, rozegrany w dniu 29 czerwca 2024 r.
 3. W rajdzie mogą wystartować tylko osoby pełnoletnie.
 4. Limit miejsc to 600 uczestników w sumie dla wszystkich trzech formatów Varmia Gravel.
 5. Dystans Varmia Gravel ULTRA wyniesie około 480 km, rajdu Varmia Gravel ETAPÓWKA około 300 km km, a rajdu jednodniowego KLASYK około 160 km. Trasa poprowadzona jest po drogach szutrowych, polnych, leśnych oraz asfaltowych o możliwie najmniejszym natężeniu ruchu.
 6. Biuro rajdu, start oraz meta zawodów zlokalizowane będą w Majdach nad Jeziorem Wulpińskim na terenie Gminy Stawiguda
 7. Udział w zawodach jest dobrowolny.
 8. Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy zawodnik pisemnie akceptuje regulamin przed startem.
 9. Ideą rajdu jest popularyzacja kolarstwa, aktywności fizycznej oraz walorów turystycznych regionu.

Zasady udziału w rajdzie i opłaty

Opłata rejestracyjna:

 1. Zgłoszenia do udziału należy dokonać poprzez zakup i opłacenie opłaty rejestracyjnej dostępnej w oficjalnym sklepie sklep.gravel.love podając wszystkie wymagane dane.
 2. Rejestracja zostanie uruchomiona 1 października 2023 roku o godzinie 20:00.
 3. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 125 PLN przelewem na podany numer konta lub za pośrednictwem udostępnionych płatności natychmiastowych.
 4. Opłata rejestracyjna ma charakter bezwrotny, gwarantuje miejsce na liście rejestracyjnej, prawo do zakupu opłaty startowej i jest potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w rajdzie.
 5. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku uregulowania, zgłoszenie zostaje anulowane i wraca do puli wolnych miejsc.
 6. Rejestrując się na dwa wybrane wydarzenia w 2024 w koszyku można wpisać kod JADEDWA2024, który obniża każdą z opłat rejestracyjnych do poziomu 110 PLN. Rejestrując się na wszystkie trzy wydarzenia w 2024 w koszyku można wpisać kod JADEWSZYSTKO2024, który obniża każdą z opłat rejestracyjnych do poziomu 100 PLN. Kody zachowują ważność tylko do końca października 2023.

Opłata startowa:

 1. Opłata startowa jest kolejnym krokiem potwierdzającym udział w rajdzie i znalezienie się na liście startowej.
 2. Opłata startowa wynosi w zależności od wybranej formuły:
  • ULTRA:
   • do 30.03.2024 r. – 279 PLN
   • od 1.04.2024 r. do 30.04.2024 r. – 309 PLN
   • od 1.05.2024 r. do 31.05.2024 r. – 339 PLN
   • po 1.06.2024 r. – 369 PLN
  • ETAPÓWKA
   • do 30.03.2024 r. – 449 PLN
   • od 1.04.2024 r. do 30.04.2024 r. – 499 PLN
   • od 1.05.2024 r. do 31.05.2024 r.– 549 PLN
   • po 1.06.2024 r. – 599 PLN
  • KLASYK
   • do 30.03.2024 r. – 119 PLN
   • od 1.04.2024 r. do 30.04.2024 r. – 139 PLN
   • od 1.05.2024 r. do 31.04.2024 r.– 159 PLN
   • po 1.06.2024 r. – 179 PLN
  • SPRINT
   • do 30.03.2024 r. – 119 PLN
   • od 1.04.2024 r. do 30.04.2024 r. – 139 PLN
   • od 1.05.2024 r. do 31.04.2024 r.– 159 PLN
   • po 1.06.2024 r. – 179 PLN
 1. Brak uiszczenia opłaty startowej do 31.05.2024 r. spowoduje przeniesienie zawodnika na listę rezerwową i zwolnienie miejsca do puli.
 2. Opłatę startową należy zakupić i opłacić za pośrednictwem oficjalnego sklepu sklep.gravel.love podając wszystkie wymagane dane.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • do 31.03.2024 r. – 100% opłaty startowej
  • do 16.04.2024 r. – 75% opłaty startowej
  • do 15.05.2024 r. – 50% opłaty startowej
  • po 15.05.2024 r. opłata startowa nie będzie zwracana
 4. W przypadku chęci przepisania pakietu startowego na inną osobę lub na edycję 2024 jednej z trzech imprez: Varmia Gravel, GLG, Sudovia, Organizator pobiera opłatę administracyjną w wysokości 50 złotych. Przeniesienie możliwe jest maksymalnie do 17 czerwca 2024 do północy.
 5. W przypadku jeśli uczestnik przeniósł opłatę startową z 2023 roku na 2024, nie ma możliwości jej zwrotu na warunkach opisanych w punkcie 5.
 6. Istnieje możliwość jednorazowego, bezpłatnego przesunięcia wpłaconego wpisowego (opłata rejestracyjna+startowa) na inny rajd w cyklu „Najlepsze Szutry w Polsce” rozgrywany w tym samym roku (np. z Varmii 2024 na GLG 2024). Każde kolejne przesunięcie będzie objęte opłatą administracyjną w wysokości 50 zł.
 7. Istnieje możliwość zmiany formatu rajdu w sytuacji gdy opłata rejestracyjna i startowa zostały już wniesione. Zmiana z formatu Ultra na Etapówkę wymaga dopłaty różnicy. W przypadku zmiany z Etapówki na Ultra, organizator nie zwraca różnicy wpłaconej już opłaty startowej.

Zasady rajdu:

 1. Start w rajdzie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 2. W rajdzie może wystartować każda osoba pełnoletnia, która ma świadomość swoich możliwości fizycznych. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
 3. Każdy z uczestników startuje w rajdzie na własną odpowiedzialność, co potwierdza pisemnym oświadczeniem przed startem.
 4. Każdy z uczestników ma obowiązek poruszania się przez cały czas trwania rajdu w kasku sztywnym. Osoby nieposiadające kasku sztywnego nie zostaną dopuszczone do startu, a udokumentowane przypadki jazdy bez kasku w trakcie rajdu będą karane dyskwalifikacją.
 5. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej po zakończeniu rywalizacji.
 6. Uczestnik, u którego zostaną stwierdzone niedozwolone substancje o których mowa w pkt. 10 zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany.
 7. W przypadku zmiany terminu wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora uczestnikom przysługuje prawo zwrotu opłaty startowej lub bezkosztowe przepisanie na nowy termin.

Przebieg rajdu:

 1. Start Varmia Gravel ULTRA oraz Varmia Gravel ETAPÓWKA zaplanowany jest 28 czerwca 2024 r. w godzinach późno popołudniowych:
  • około godziny 16:00 odbędzie się start Varmia Gravel Ultra. Start odbędzie się w grupach 6-8 osobowych w odstępach co 3 minuty.
  • około godziny 18:00 rozegrany zostanie prolog (ok. 40 km) dla Varmia Gravel ETAPÓWKA. Prolog odbędzie się w formie indywidualnej jazdy na czas. Zawodnicy będą wypuszczani na trasę pojedynczo w odstępach 2-3 minut.
  • start Varmia Gravel KLASYK zaplanowany jest na 29 czerwca 2024 r. od godziny 6:00.
   Dokładne godziny startów będą jeszcze podawane w osobnych komunikatach.
 2. Wyniki prologu będą stanowić odwróconą kolejność startową do 1 etapu, tj. najszybsi zawodnicy prologu wyruszą na trasę sobotniego etapu jako ostatni.
 3. Limit czasowy dla uczestników Varmia Gravel Ultra wynosi 56 h brutto i liczony jest od momentu startu. Limit czasowy dla uczestników Varmia Gravel Etapówka kończy się o północy danego dnia.
 4. Czas przejazdu Varmia Gravel Ultra liczony jest od startu do momentu pojawienia się zawodnika na mecie. Obowiązuje zasada czasu brutto.
 5. Czas przejazdu Varmia Gravel Etapówka jest sumą czasów liczonych od startu do momentu pojawienia się na mecie etapu. Obowiązuje zasada czasu brutto.
 6. Na trasie będą wyznaczone wirtualne punkty kontroli czasu, przez które musi przejechać każdy zawodnik aby zostać uwzględnionym w końcowej klasyfikacji.
 7. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania rajdu.
 8. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową rajdu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników internetu.
 9. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość pobrania trasy w formacie pliku .gpx, który można będzie wgrać na dowolne urządzenie do nawigacji (licznik GPS, smartfon, smartwatch etc.)
 10. Rajd ma formułę pełnej samowystarczalności. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w rajdzie.
 11. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania rajdu.
 12. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. W przypadku ultra możliwa jest jazda non-stop.
 13. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia rajdu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

Zobowiązania uczestnika rajdu:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przejechania trasy samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz.
 3. Uczestnika Ultra Varmia Gravel oraz Etapówki Varmia Gravel obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.
 4. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z rajdu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu rajdu lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.
 6. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.
 7. Surowo zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie rajdu, dlatego każdy zawodnik zobowiązuje się do zachowania zasad dbania o środowisko naturalne. Wszelkie udowodnione przypadki pozostawienia śmieci, które nie są biodegradowalne, będą karane dożywotnią dyskwalifikacją.
 8. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. Rekomenduje się posiadanie ważne polisy od odpowiedzialności cywilnej np. kolarskieOC.pl oraz następstw nieszczęśliwych wypadków np. kolarskieNNW.pl

Zobowiązania organizatora:

 1. Przekazanie uczestnikom pakietu startowego, w którym znajdą się przydatne dla uczestnika akcesoria i numer startowy.
 2. Wypożyczenie uczestnikom nadajników GPS do śledzenia pozycji na trasie.
 3. Zapewnienie wyników online dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia – z podziałem na ULTRA, KLASYK i ETAPÓWKA.
 4. Udostępnienie trasy w formie mapy oraz pliku .gpx wraz z opisem przebiegu.
 5. Wykonanie odprawy dla wszystkich zawodników przed startem z zakomunikowaniem najważniejszych zasad.
 6. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.
 7. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego na starcie oraz na mecie zawodów dla wszystkich uczestników, którzy dojadą do mety w wyznaczonym limicie czasu. W przypadku ETAPÓWKI, posiłek regeneracyjny będzie przysługiwał uczestnikom po każdym etapie.
 8. Zapewnienie bezpłatnego pola campingowego wraz z sanitariatami
 9. Zapewnienie specjalnego namiotu dla finiszerów chcących odpocząć przed wyjazdem z zawodów.