Regulamin Varmia Gravel 2023

Główne założenia

 1. Regulamin opisuje zasady uczestnictwa w wyścigu rowerowym Varmia Gravel, który przeprowadzany jest na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 1. Wyścig organizowany jest w dniach 30 czerwca -2 lipca 2023 r. w dwóch formułach:
  1. Ultra– ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop w dniach 30.06-02.07 2023 r.
  2. Etapówka – dwu dniowego wyścigu etapowego ze startem i metą zlokalizowaną w tym samym miejscu plus prolog rozegrany 30.06
 2. W wyścigu mogą wystartować tylko osoby pełnoletnie.
 3. Limit miejsc to 350 uczestników w sumie dla wszystkich dwóch formatów Varmia Gravel.
 4. Łączny dystans Ultra Varmia Gravel oraz wyścigu etapowego Varmia Gravel będzie liczyć maksymalnie 450 km, a wyścigu etapowego maksymalnie 400 km (wraz z prologiem) Trasa poprowadzona jest po drogach szutrowych, polnych, leśnych oraz asfaltowych o możliwie najmniejszym natężeniu ruchu.
 5. Biuro wyścigu, start oraz meta zawodów zlokalizowane będą w Majdach nad Jeziorem Wulpińskim na terenie Gminy Stawiguda
 6. Udział w zawodach jest dobrowolny.
 7. Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy zawodnik pisemnie akceptuje regulamin przed startem.
 8. Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa, aktywności fizycznej oraz walorów turystycznych regionu.

Zasady udziału w wyścigu i opłaty

Opłata rejestracyjna:

 1. Zgłoszenia do udziału należy dokonać poprzez zakup i opłacenie opłaty rejestracyjnej dostępnej w oficjalnym sklepie sklep.gravel.love podając wszystkie wymagane dane.
 2. Rejestracja zostanie uruchomiona 23 października 2022 roku o godzinie 20:00.
 3. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 100 PLN przelewem na podany numer konta lub za pośrednictwem udostępnionych płatności natychmiastowych.
 4. Opłata rejestracyjna ma charakter bezwrotny, gwarantuje miejsce na liście rejestracyjnej, prawo do zakupu opłaty startowej i jest potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w zawodach.
 5. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku uregulowania, zgłoszenie zostaje anulowane i wraca do puli wolnych miejsc.

Opłata startowa:

 1. Opłata startowa jest kolejnym krokiem potwierdzającym udział w wyścigu i znalezienie się na liście startowej.
 2. Opłata startowa wynosi w zależności od wybranej formuły:

  A. Varmia Gravel Ultra:
  do 31.03.2023 r. – 249 PLN
  od 1.04.2023 r. do 30.04.2023 r. – 279 PLN
  od 1.05.2023 r. do 31.05.2023 r. – 309 PLN
  od 1.06.2023 r. – 339 PLN

  B. Varmia Gravel Etapówka:
  do 31.03.2023 r. – 349 PLN
  od 1.04.2023 r. do 30.04.2023 r. – 399 PLN
  od 1.05.2023 r. do 31.05.2023 r.– 449 PLN
  od 1.06.2023 r – 499 PLN
 1. Brak uiszczenia opłaty startowej do 31.05.2023 r. spowoduje przeniesienie zawodnika na listę rezerwową i zwolnienie miejsca do puli.
 2. Opłatę startową należy zakupić i opłacić za pośrednictwem oficjalnego sklepu sklep.gravel.love podając wszystkie wymagane dane.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
  do 31.03.2023 r. – 100% opłaty startowej
  do 16.04.2023 r. – 75% opłaty startowej
  do 15.05.2022 r. – 50% opłaty startowej
  po 15.05.2023 r. opłata startowa nie będzie zwracana
 4. W przypadku chęci przepisania pakietu startowego na inną osobę lub na edycję 2024 jednej z trzech imprez: Varmia Gravel, GLG, Sudovia, Organizator pobiera opłatę administracyjną w wysokości 50 złotych. Przeniesienie możliwe jest maksymalnie na 10 dni do startu czyli 20 czerwca 2023 do północy.
 5. W przypadku jeśli uczestnik przeniósł opłatę startową z Great Lakes Gravel lub Sudovia Gravel 2022 roku na Varmię Gravel 2023, nie ma możliwości jej zwrotu na warunkach opisanych w punkcie 5.
 6. Istnieje możliwość jednorazowego, bezpłatnego przesunięcia wpłaconego wpisowego (opłata rejestracyjna+startowa) na inny wyścig w cyklu rozgrywany w tym samym roku (np. z Varmii 2023 na GLG 2023). Każde kolejne przesunięcie będzie objęte opłatą administracyjną w wysokości 50 zł.
 7. Istnieje możliwość zmiany formatu wyścigu w sytuacji gdy opłata rejestracyjna i startowa zostały już wniesione. Zmiana z formatu Ultra na Etapówkę wymaga dopłaty różnicy. W przypadku zmiany z Etapówki na Ultra, organizator nie zwraca różnicy wpłaconej już opłaty startowej.

Zasady wyścigu:

 1. Start w wyścigu możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 2. W wyścigu może wystartować każda osoba pełnoletnia, która ma świadomość swoich możliwości fizycznych. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
 3. Każdy z uczestników startuje w wyścigu na własną odpowiedzialność, co potwierdza pisemnym oświadczeniem przed startem.
 4. Każdy z uczestników ma obowiązek poruszania się przez cały czas trwania wyścigu w kasku sztywnym. Osoby nieposiadające kasku sztywnego nie zostaną dopuszczone do startu, a udokumentowane przypadki jazdy bez kasku w trakcie wyścigu będą karane dyskwalifikacją.
 5. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej po zakończeniu rywalizacji.
 6. Uczestnik, u którego zostaną stwierdzone niedozwolone substancje o których mowa w pkt. 10 zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany.
 7. W przypadku zmiany terminu wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora uczestnikom przysługuje prawo zwrotu opłaty startowej lub bezkosztowe przepisanie na nowy termin.

Przebieg wyścigu:

 1. Start wyścigów Varmia Gravel Ultra oraz Varmia Gravel Etapówka zaplanowany jest 30 czerwca 2023 r. w godzinach późno popołudniowych:
  – około godziny 16:00 odbędzie się start Varmia Gravel Ultra. Start odbędzie się w grupach 6-8 osobowych w odstępach co 3 minuty.
  – około godziny 18:00 rozegrany zostanie prolog (ok. 40 km) dla Varmia Gravel Etapówka. Prolog odbędzie się w formie indywidualnej jazdy na czas. Zawodnicy będą wypuszczani na trasę pojedynczo w odstępach 2-3 minut.
  Dokładne godziny startów będą jeszcze podawane w osobnych komunikatach.
 2. Wyniki prologu będą stanowić odwróconą kolejność startową do 1 etapu, tj. najszybsi zawodnicy prologu wyruszą na trasę sobotniego etapu jako ostatni.
 3. Limit czasowy dla uczestników Varmia Gravel Ultra wynosi 56 h brutto i liczony jest od momentu startu. Limit czasowy dla uczestników Varmia Gravel Etapówka kończy się o północy danego dnia.
 4. Czas przejazdu Varmia Gravel Ultra liczony jest od startu do momentu pojawienia się zawodnika na mecie. Obowiązuje zasada czasu brutto.
 5. Czas przejazdu Varmia Gravel Etapówka jest sumą czasów liczonych od startu do momentu pojawienia się na mecie etapu. Obowiązuje zasada czasu brutto.
 6. Na trasie będą wyznaczone wirtualne punkty kontroli czasu, przez które musi przejechać każdy zawodnik aby zostać uwzględnionym w końcowej klasyfikacji.
 7. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
 8. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową wyścigu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników internetu.
 9. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość pobrania trasy w formacie pliku .gpx, który można będzie wgrać na dowolne urządzenie do nawigacji (licznik GPS, smartfon, smartwatch etc.)
 10. Wyścig ma formułę pełnej samowystarczalności. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w wyścigu.
 11. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania wyścigu.
 12. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. W przypadku ultra możliwa jest jazda non-stop.
 13. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

Zobowiązania uczestnika wyścigu:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przejechania trasy samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz.
 3. Uczestnika Ultra Varmia Gravel oraz Etapówki Varmia Gravel obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.
 4. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu wyścigu lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.
 6. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.
 7. Surowo zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie wyścigu, dlatego każdy zawodnik zobowiązuje się do zachowania zasad dbania o środowisko naturalne. Wszelkie udowodnione przypadki pozostawienia śmieci, które nie są biodegradowalne, będą karane dożywotnią dyskwalifikacją.
 8. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. Rekomenduje się posiadanie ważne polisy od odpowiedzialności cywilnej np. kolarskieOC.pl oraz następstw nieszczęśliwych wypadków np. kolarskieNNW.pl

Zobowiązania organizatora:

 1. Przekazanie uczestnikom pakietu startowego, w którym znajdą się przydatne dla uczestnika akcesoria i numer startowy.
 2. Wypożyczenie uczestnikom nadajników GPS do śledzenia pozycji na trasie.
 3. Zapewnienie wyników online dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia – z podziałem na ultra maraton i wyścig etapowy.
 4. Udostępnienie trasy w formie mapy oraz pliku .gpx wraz z opisem przebiegu.
 5. Wykonanie odprawy dla wszystkich zawodników przed startem z zakomunikowaniem najważniejszych zasad.
 6. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.
 7. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego na starcie oraz na mecie zawodów dla wszystkich uczestników, którzy dojadą do mety w wyznaczonym limicie czasu. W przypadku wyścigu etapowego, posiłek regeneracyjny będzie przysługiwał uczestnikom po każdym etapie.
 8. Zapewnienie bezpłatnego pola campingowego wraz z sanitariatami
 9. Zapewnienie specjalnego namiotu dla finiszerów chcących odpocząć przed wyjazdem z zawodów.